marți, 6 mai 2008

Pauză de cafea

De multe ori, în casele evreieşti, copiii as­cultă poveştile cu tîlc, transmise din generaţie în generaţie, de pă­rinţi, bunici sau rabini. Una dintre aceste po­vestiri este cea a pescarilor Reuven şi Jo­seph. Fiind prieteni, ei mergeau la pescuit în fiecare dimineaţă, adunînd în băr­cuţa lor suficient peşte cît să-şi hră­nea­s­că fami­lia pe îndestulate. În unele zile chiar prindeau atît de mult peşte încît pu­teau să vîndă o par­te din el şi să cum­pe­re haine sau alte lucruri folositoate. Într-o zi, în timp ce pescuiau, s-a ivit la malul rîului un om sărac, îmbrăcat în zdrenţe şi foarte flămînd. În pri­viri i se citea dispe­ra­­rea şi, cu îndrăz­neala celui care nu are nimic de pierdut, a cerut un peşte ca să nu moară de foame. Joseph, milos din fire, a apucat repede cel mai mare peş­te. Reuven însă l-a oprit şi i-a spus săr­manului astfel: “Noi nu avem peşte de dat nimănui. Familiile noastre sînt nume­roa­se şi avem nevoie de hrană şi de di­ferite lucruri. Te pot însă învăţa să pescuieşti ca să nu mai duci grija hranei”. Omul s-a mîhnit foarte tare, dar a ascultat ce i s-a spus şi a făcut întocmai. După un timp a prins primul peşte pe care l-a ţinut strîns la piept ca pe o comoară. După ce l-a prăjit, l-a mîncat spre apusul soarelui. Era împăcat, pentru că de atunci înainte nu avea să mai rabde de foame.

Articol de Simona Chiriac

In Jurnalul National, Jurnalul de bucatarie din 7 mai 2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu